Thu hoạch bơ H4 vào tháng 08/2014
Thu hoạch bơ H4 vào tháng 08/2014

 
 
Mã SP: 00032
Tên SP: Thu hoạch bơ H4 vào tháng 08/2014
Giá: 0 VND
Chúng tôi bắt đầu thu hoạch bơ H4 vào tháng 8/ 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sự kỳ diệu của quả bơ
Hầu hết người tiêu dùng ở Việt Nam chỉ biết sử dụng quả bơ cho việc làm sinh tố, chưa biết về giá trị dinh dưỡng tuyệt vời cũng như cách sử dụng rất phong phú của quả bơ.
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0907 344 996
Thông tin cần biết
Đối tác - Khách hàng
630.794